Sende inn manus? - Minuskel forlag

Sende inn manus? Les dette først

Minuskel forlag utgir primært oversatte bøker og album. Bare unntaksvis utgir vi bøker av norske forfattere eller tegneserieskapere. Hvis du – etter å ha satt deg inn i vår utgivelsesprofil – mener at du har en idé som passer, kan du, i stedet for å sende oss manus, kontakte oss med en KORT presentasjon av prosjektet.