Sende inn manus? - Minuskel forlag

Sende inn manus? Les dette først

Minuskel forlag utgir primært oversatte tegneseriefortellinger. Bare unntaksvis utgir vi bøker av norske forfattere/tegneserieskapere. Hvis du skriver dikt, romaner eller sakprosa på norsk, er ikke Minuskel forlaget for deg. Før du sender inn manus, kan du kontakte oss med en KORT presentasjon av prosjektet ditt. Vi oppfordrer ingen til å sende inn manus uten å ha avtalt det på forhånd, og har begrenset kapasitet til å lese gjennom ting vi ikke har bedt om å få.